Ocenění

bc partner red

CVS small

inet4

profesnik

 

Školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny - budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny - pondělí 4. února až neděle 10. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubnapátek 19. dubna 2019 je státním svátkem.

Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Hlavní prázdniny od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 2. září 2019.


Ředitelská volna - 27.9.2018 - technické důvody

                             - 3. a 4.1.2019 organizačně technické důvody


Plán akcí 2018/2019

Pasování prvňáčků - 3. září

Slavnostní otevření školní knihovny - 3. října

Stoletá republika - 24. října

Lampionový průvod s ohňostrojem - 25. října

Slavnosti slabikáře - listopad

Jak se žije na střední škole - beseda pro 9. roč. - 8. listopadu

Advent v Oskarce - 28. listopadu 

Školní ples - 19. ledna

Den otevřených dveří, Odpoledne pro předškoláky - 27. února

Noc s Andersenem - 29. března

Zápis do 1. tříd s pohádkou - 4. a 5. dubna

Velikonoční dílny - 10. dubna

Zahradní slavnost - 12. června

Loučení s deváťáky - 26. června


Státní svátky a dny pracovního klidu 

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

30. březen - Velký pátek

1. duben - Velikonoční pondělí

1. květen - Svátek práce

8. květen - Den vítězství

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

28. září - Den české státnosti, svátek sv. Václava

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

24. prosinec - Štědrý den

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční


Konzultační odpoledne a třídní schůzky 2018/2019


20. 9. 2018

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: třídní schůzky od 18 hodin

Schůzka třídních důvěrníků v 16:15

22. 11. 2018

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: konzultační odpoledne 16 - 18 hodin

21. 3. 2019

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: třídní schůzky od 18 hodin

Schůzka třídních důvěrníků v 16:15

23. 5. 2019

1. - 5. třídy: třídní schůzky od 17 hodin

6. - 9. třídy: konzultační odpoledne 16 - 17 hodin

Informační schůzky

 8. 11. 2018 - Schůzka pro rodiče žáků hlásících se na gymnázia z 5. a 7. třídy  16:00 hod

8. 11 . 2018 - Schůzka pro rodiče žáků končící školní docházku  16:30 hod


SOUTĚŽNÍ SBĚROVÉ AKCE

  • sběr hliníku
  • sběr papíru
  • sběr baterií
  • sběr drobných elektrozařízení
  • sběr poštovních známek
  • sběr pomerančové kůry - od ledna
  • projekt Věnuj mobil
  • sběr kaštanů

Na nejlepší jednotlivce čekají pěkné odměny.

Počet zobrazených článků
748611

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4