• Sportovci
  Sportovci
 • Budiž světlo
  Budiž světlo
 • Příjem, nahrávka, smeč
  Příjem, nahrávka, smeč
 • Žijeme sportem
  Žijeme sportem
 • Malý chemik
  Malý chemik
 • Škola dětem
  Škola dětem
 • Holky z naší školky
  Holky z naší školky

Ocenění společnosti Scio

bc partner red

Coviddoucovani

profesnik

CVS small

inet4

 

Zaměření výuky

 • hlavní výchovný cíl: vychovat slušného a v rámci možností vzdělaného žáka
 • výuka dle učebních dokumentů ZŠ a ŠVP pro ZV Oskárek
 • rozšířená výuka TV (zaměření na odbíjenou a moderní gymnastiku – spolupráce s VK Jihostroj a SK MG Máj)
 • podpora výuky jazyků a počítačové gramotnosti

Moderní škola

 • odborné učebny (jazyky, informatika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudební výchova, kuchyňka, vlastní keramická dílna s pecí)
 • moderní výukové metody, využití interaktivních tabulí
 • pravidelná účast v olympiádách a sportovních soutěžích
 • Cambridgeské zkoušky z AJ
 • SCIO testy (v 5. a 9. ročníku)
 • sportovní zaměření tříd (nepovinný předmět 1. – 5. ročník, od 6. ročníku – volejbal, moderní gymnastika)
 • moderně vybavený sportovní areál v blízkosti školy
 • šatny na čip nebo šatní skříňky
 • bezbariérový vstup
 • škola zabezpečena kamerovým systémem
 • výborná dostupnost MHD
 • škola zasazena do zeleně
 • moderní venkovní areál (výuka, prolézačky, houpačky, skluzavky)

Výlety, exkurze, pobyty

 • v 7. ročníku lyžařský kurz
 • v 8. ročníku turistický kurz
 • exkurze (JE Temelín, přírodní a historické zajímavosti České republiky, Terezín, Německo, planetárium, Budvar…)
 • studijní zahraniční pobyty (týdenní pobyt ve Velké Británii)
 • besedy a vzdělávací akce
 • 1. st. – škola v přírodě, kurzy plavání a bruslení

Stravování

 • moderně vybavená školní jídelna
 • výběr ze 2 jídel (prostřednictvím čipu nebo internetu)
 • bohatý výběr zeleninových salátů, nápojů, ovoce, moučníky, ovocné tvarohy, …
 • automaty – studené a teplé nápoje, bagety,

Školní družina

 • provoz 6.00 – 17.00 hodin
 • výtvarné, hudební a pracovní činnosti
 • bohaté vybavení, venkovní areál s prolézačkami

Zájmová činnost

 • široký výběr kroužků (keramika, kytara, pěvecký, dramatický, AJ, sportovní, aerobik, dopravní, matematický,…)
 • dyslektický kroužek pro žáky s výukovými obtížemi

Školní knihovna

 • bohatý výběr z literatury pro děti a mládež
 • pravidelně nové tituly
 • besedy pro žáky
 • Klub kamarádů knihovny
 • vydávání školního časopisu ČAKR
 • pro 4. třídy akce Noc s Andersenem
 • 1. stupeň - čítárna

Žákovský parlament

 • pravidelná setkání zástupců všech tříd s ředitelem školy (řešení aktuálních problémů)
 • organizace sběrových akcí
 • pomoc při školních i mimoškolních akcích
 • účast při zasedání Dětského zastupitelstva v ČB

Výchovné poradenství, metodik školní prevence, etoped

 • individuální poradenská činnost (konzultační hodiny)
 • péče o žáky s výukovými obtížemi a nadané žáky
 • informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků
 • ve všech ročnících Týdny primární prevence
 • spolupráce s Policií ČR (besedy, …)

Přehled akcí

 • pro žáky a rodiče pořádáme pravidelné akce lampionový průvod s ohňostrojem, Dny otevřených dveří, tematické tvůrčí dílny, školní ples, zápis s pohádkou, zahradní slavnost, programy pro MŠ
 • a vždy ještě něco navíc

O škole

skolaZŠ O. Nedbala je plně organizovaná městská základní škola se sportovním zaměřením. Škola poskytuje základní vzdělání dětem 1. - 9. ročníku. Žáci a žákyně sportovních tříd se věnují volejbalu a moderní gymnastice (spolupráce s VK Jihostroj a SK Máj, oddíl moderní gymnastiky). Škola je umístěna na okraji městské části Čtyři Dvory a je obklopena množstvím zeleně. Na areál školy navazují moderní sportoviště SK Čtyři Dvory, která škola využívá pro svoji výuku.

Základní škola Oskara Nedbala je právní subjekt, samostatná příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Číst více

Jak se žije na Oskarce?

Zaměření výuky

 • hlavní výchovný cíl: vychovat slušného a v rámci možností vzdělaného žáka
 • výuka dle učebních dokumentů ZŠ a ŠVP pro ZV Oskárek
 • rozšířená výuka TV (zaměření na odbíjenou a moderní gymnastiku – spolupráce s VK Jihostroj a SK MG Máj)
 • podpora výuky jazyků a počítačové gramotnosti

Číst více

Školní časopis

logo cakrMilí čtenáři,
díky panu řediteli můžeme psát ČAKR v novém speciálním programu pro tvorbu časopisů. Po odchodu deváťáků vznikla úplně nová redakce školního časopisu ČAKR. Snad se vám bude náš časopis líbit.

Přečtěte si aktuální číslo časopisu (PDF, 33,3 MB).

Další čísla

Počet zobrazených článků
1027922

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4