Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů

13/05/2024
Základní škola

Dne 9. 5. 2024 se konala Dopravní soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti ÚAMK v Českých  Budějovicích.

Soutěžní den byl plný různorodých aktivit, které testovaly dovednosti a znalosti našich mladých cyklistů. Jedním z bodů programu bylo poskytnout první pomoc zraněnému. Dalším bodem byla jízda na dopravním hřišti, kde soutěžící museli prokázat svou schopnost bezpečné jízdy. Dále zvládnout jízdu zručnosti a nakonec ukázat v testech znalost pravidel silničního provozu.

Naši žáci ukázali, že ve všech oblastech jsou dobří a zvládají bezpečnou jízdu na kole a s hrdostí reprezentovali naši školu. Mladší žáci skončili na sedmém místě a starší žáci si vybojovali krásné druhé místo.

Za mladší žáky soutěžili: Veronika Papoušková z 5.A, Martin Plucha z 5.A, Magdaléna Peterková ze 4.C, Jan Vinzenc ze 6.D.

Družstvo starších žáků bojovalo ve složení: Viktor Vedral z 8.D, Eva Hřídelová z 8.B, Matěj Kovačík z 9.A , Karolína Kaiserová z 9.B

Všem zúčastněným gratulujeme za jejich umístění!