Zobrazit navigaci

Historie

Školo naše vítáme Tě nastokrát!

První zmínka o Čtyřech Dvorech se datuje z doby vlády Jana Lucemburského. Obec byla pak ale spojena s nově založenou osadou Kněžské Dvory až do r. 1919. Na počátku 19. století měla 34 popisných čísel. Rozkvět obce nastal až po skončení 1. světové války. Českých obyvatel přibývalo, r. 1920 zde bylo 3354 Čechů a 297 Němců. Obci však stále chyběla česká škola. České děti buď navštěvovaly místní německou školu, nebo musely docházet do školy v Českých Budějovicích - Starém Městě. Po mnoha svízelných jednáních bylo teprve r. 1929 povoleno otevřít jednu učebnu. Byla umístěna v 1.

poschodí domu č. 135 u paní Drástové na nynější Husově třídě. "Učebna je sice menší, ale jinak útulná a zanechává milý dojem. Kéž bychom ovšem měli svou školní budovu, ihned by se nám volněji dýchalo!" hodnotí dobový kronikář. A skutečně! České děti ve Čtyřech Dvorech se dočkaly. Pro obec to byla slavná událost. 30. srpna 1931 mohl školní inspektor Emil Drobil zvolat "Krásné dílo se podařilo" a slavnostně předat klíče od nové školní budovy, postavené  na tehdejší Staňkově ulici (nyní ulici U výstaviště). Děti zazpívaly dvojhlasně: "Školo naše, vítáme tě nastokrát!" Obcí se vydal mohutný průvod. Téměř ze všech čtyřdvorských domů vlály prapory. V této škole získávaly děti ze Čtyř Dvorů vzdělání až do 30. srpna 1942, kdy školu zabrali Němci. Vyučování bylo obnoveno až 23. 5. 1945. Obec Čtyři Dvory se stala postupně součástí města České Budějovice. Počet dětí rostl, kapacita školy přestávala dostačovat. Velký zlom nastal v 70. letech, kdy se začala výstavba sídliště Šumava (dříve Vítězný únor). Denně se stěhovaly rodiny s dětmi a malá čtyřdvorská škol a začala "praskat ve švech".> Bylo nutno urychleně dostavět školu novou. Konečně zedníci dokončovali svou práci, pokládalo se schodiště. To vše zdržovalo úklid, roznášení nábytku a zařizování tříd. Do práce se zapojili nejen všichni pracovníci školy, ale i vojáci z útvaru ve Čtyřech Dvorech. Vše se stihlo včas a 1. září 1975 začalo na naší škole v ulici Oskara Nedbala pravidelné vyučování. V prvním roce zde byly umístěny tři 4. třídy, tři 5. třídy, 6.C, 7.C, 8.C, 9.A a B. Ostatní třídy se učily ještě ve staré škole a v pavilonu Union (nyní knihovna PF). Dětem i vyučujícím se ve škole líbilo, ale objevily se i problémy. Např. hned po otevření školy bylo oznámeno, že není prozkoumána voda, a tak musely být děti poučeny o zákazu pití vody ve škole. Úměrně s výstavbou sídliště rostl i počet tříd. Ve školním roce 1978 - 79 byly ve škole již 44 třídy, v nich se vyučovalo 1499 žáků. V roce 1981 - 82 již 45 tříd, v roce 1982 - 83 dokonce 47 tříd. Na škole pracovalo 18 oddělení školní družiny. Část žáků přešla do školy otevřené na novém sídlišti Vltava. V roce 1983 - 84 byla otevřena další škola na sídlišti Šumava v ulici E. Destinové. Na naší škole zůstalo 29 tříd a pouze 8 oddělení školní družiny. A opět začala další výstavba, tentokrát sídliště Máj. Tříd i žáků opět přibývalo. Ve školním roce 1987 - 88 byly na naší škole opět 34 třídy. V roce 2005 došlo ke sloučení naší školy se školou E. Destinové a počet tříd sloučeného subjektu se vyšplhal na číslo 45 a počet žáků byl 1486. Od září 2008 škola působí už pouze na pracovišti O. Nedbala 30 a dochází k postupné stabilizaci počtu tříd na škole.