Zobrazit navigaci

Žákovský parlament

Žákovský parlament

Žákovský parlament je volen jednou ročně. Každá třída má právo zvolit si dva zástupce. Je možno změnit zástupce po předchozí domluvě i v průběhu školního roku. Žákovský parlament se schází 1x měsíčně. O přesném termínu schůzky budou zástupci včas informováni. V případě potřeby bude svolána mimořádná schůzka. Žákovský parlament je demokratickým prvkem v životě školy. Jeho cílem je vytvořit informační most mezi žáky a učiteli a vytvořit zpětnou vazbu pro vedení školy. Může se vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky.

Povinnosti člena žákovského parlamentu:

  • účastnit se všech řádných i mimořádných jednání parlamentu, v případě nepřítomnosti se omluvit,
  • zastupovat třídu při řešení problémů,
  • přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky,
  • náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.