Zobrazit navigaci

Návody ŠOP a ŠOL

Aplikace škola online


Školní pokladna - platba za akce žáků ve škole. Platba se provádí na účet školy 30015-2598039389/0800, je nutno doplnit k platbě variabilní symbol, do poznámky uveďte prosím jméno(a) a třídu vašich dětí. Varibilní symbol je uveden na záložce POKLADNA v horní části okna po přihlášení do programu. VS je společný pro všechny Vaše děti - tzn. pokud je na škole více sourozenců, převádíte jednu částku všem. VS je pro všechny děti stejný. Pokud rodiče nemají přístup na internet, požádají třídního učitele a ten jim údaje potřebné k platbě vytiskne.

Svačiny a dotované mléko - pokud mají rodiče zájem o svačiny, finanční prostředky doplňují podle údajů, které získají v záložce SVAČINA - KREDIT. Ve spodní části jsou uvedeny údaje pro převod (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol). Zasláním peněz vložíte peníze na účet Vašeho dítěte, z tohoto účtu se následně dobíjí čipy. Toto se provádí opět na kartě SVAČINA - KREDIT. Zde je možno čip dobít jednorázově, nebo pravidelně nechat dobíjet zvolenou částku. Podmínkou je vlastnit čip. Pokud žák nechodí na obědy a nemá čip, zakoupí si ho v jídelně. Dotované mléko z automatu (týká se pouze žáků na prvním stupni) je možno odebírat v daném množství dle podmínek dotace zdarma.

Pokud někdo z rodičů omylem zaslal peníze určné do školní pokladny na svačiny a mléko, ozvěte se na tel. 605 151 483. Peníze Vám budou vráceny. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů volejte na výše uvedené číslo.

Čísla účtů pro placení ŠOP a AUTOMAT

ŠOP č.u.: 30015 - 2598039389/0800 - VS je číslo telefonu při registraci

AUTOMAT č.u.: 385238/5500 - VS je číslo telefonu při registraci

Vážení rodiče, při platbě do školní pokladny používejte Váš správný variabilní symbol a specifický symbol 60077093, jinak se platba nespáruje.

Mgr. M. Poláček - ředitel školy