Zobrazit navigaci

Sporty na škole

sk mg maj cb

Hlavním sportem na naší základní škole je volejbal. Žáci jsou pečlivě vybíráni do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy (dříve „sportovních tříd“). Musí splňovat dvě základní kritéria – fyzická zdatnost a prospěch ve škole na odpovídající úrovni. Chlapci jsou zařazeni do systému struktury klubu VK Jihostroj České Budějovice a dívky do systémů volejbalových klubů ve městě (VK České Budějovice, SK Třebín, SK Hlincovka a další). Děti se nezaměřují pouze na volejbal, ale cílem celého programu je vzbudit u dětí zájem o sport a tělesnou výchovu vůbec. Ti nejúspěšnější z nich jsou dále zařazeni do struktury klubu a pokračují ve specializované přípravě volejbalu. Žáci procházejí prvním výběrem již do první třídy po zápise, kde dle zájmu naplníme vždy jednu třídu. Děti na prvním stupni ZŠ mají v rozvrhu vždy o jednu hodinu pohybových aktivit navíc zaměřenou na míčové sporty, gymnastiku, atletiku, obratnost, tradiční i netradiční sporty. Sportovní přípravu na druhém stupni absolvují žáci už více specializovanou na volejbal. V rozvrhu se zde objevují 2 hodiny sportovních aktivit (volejbalu).

 Děti se účastní krajských soutěží a republikových soutěží v minivolejbalu, barevného volejbalu a klasického šestkového volejbalu. ZŠ O. Nedbala je hlavním organizátorem projektu „Minivolejbal do škol.“ Mládežnický volejbal v Českých Budějovicích patří mezi českou špičku v daném odvětví a pravidelně se umísťuje na medailových příčkách republikových finále. Příkladem jsou umístění na 2. místě v republikovém finále základních škol, dvakrát 3. místo a  2. místo na Přeboru ČR starších žáků. Doposud největším úspěchem byl titul Mistrů České republiky ve volejbale starších žáků z roku 2012 a vítězství v Českém poháru žáků v letech  2011 a 2012. Pravidelně jsou ti nejúspěšnější zařazováni do reprezentačních družstev ČR ve všech kategoriích. Asi dosud největším klenotem a absolventem ZŠ je Ondřej Hudeček – bývalý kapitán české reprezentace, dlouholetý hráč nejvyšší francouzské ligy a nyní hráč VK Karlovarsko. Mezi další patří Petr Habada, bratři Pitnerové, Lukáš Dvořák a další. Josef Polák a Marek Šotola se od sezóny 2017/2018 objevují i na soupisce domácího klubu VK Jihostroj České Budějovice. Navíc oba zmínění hráči a Filip Humler  stáli zatím za největšími mládežnickými úspěchy České republiky v historii. Vybojovali titul Mistrů Evropy v kategorii kadetů a získali stříbrné medaile na mistrovství Evropy juniorů. Zúčastnili se též Mistrovství světa v r. 2017, kde obsadili 7. místo.

Ve škole pravidelně probíhají akce spojené s volejbalem – semináře, setkání žáků školy s volejbalovými reprezentacemi ČR či setkání s hráči VK Jihostroj. Vybraní hráči VK pravidelně zahajují školní rok ve výběrových třídách.

Celý systém by nefungoval bez nadšených a zkušených učitelů - trenérů  jako byli  Milan Liška či Jaroslav Školaudy nebo v současnosti jsou Tomáš Fábera a Tomáš Skolka, kteří připravují dětem kromě klasické výuky i program kurzů (vodácký a cyklistický), dny pro sportovní třídy a různé další akce. Na Oskarce vzniklo největší volejbalové sportovní centrum Jihočeského kraje i díky nové hale, která byla slavnostně otevřena v listopadu 2017.