Zobrazit navigaci

Organizace školního roku

Školní vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny - začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024 .

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno ve středu 31. ledna 2024. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny - pondělí 11. března až neděle 17. března 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024, pátek 29. března 2024 je ostatním svátkem.

Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024. 

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024. 

Školní vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Ředitelská volno -  29.9.2023


Plán akcí 2023/2024

• Pasování prvňáčků – 4.září
• Odpoledne ve školní knihovně – říjen – květen
• Šikovný prvňáček – (2.st.- pro 1. třídy) – září
• Abeceda peněz pro 2. a 4. třídy – Česká spořitelna – listopad
• Slavnostní otevření školní knihovny – 4. říjen
• Lampionový průvod – 23. říjen
• Jak se žije na střední škole - 2. listopad (nová tělocvična)
• Vzdělání a řemeslo – 2. listopad
• Slavnosti slabikáře – listopad
• Den otevřených dveří + Adventní dílny – 30.11.
• Zápis do 1. tříd – 4. – 5. duben 2024
• Noc s Andersenem – duben
• Kurz plavání, lyžařský výcvik, školy v přírodě, cyklokurz – říjen – květen
• Anglie s výukou – červen
• Výlet do německy mluvících zemí – duben – červen
• Zahradní slavnost – červen
• Loučení s deváťáky – červen


Státní svátky a dny pracovního klidu 

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

30. březen - Velký pátek

1. duben - Velikonoční pondělí

1. květen - Svátek práce

8. květen - Den vítězství

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

28. září - Den české státnosti, svátek sv. Václava

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

24. prosinec - Štědrý den

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční


Konzultační odpoledne a třídní schůzky 2023/2024

21. 9. 2023

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: třídní schůzky od 18 hodin

 (třídní důvěrníci - sborovna 16:15 hod)

23. 11. 2023

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: konzultační odpoledne 16 - 18 hodin

7. 3. 2024

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: třídní schůzky od 18 hodin

(třídní důvěrníci - sborovna 16:15 hod)

23. 5. 2024

1. - 5. třídy: třídní schůzky od 17 hodin

6. - 9. třídy: konzultační odpoledne 16 - 17 hodin

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků bude organizována v červnu. Informaci rodiče obdrží na email zadaný při zápisu.

  SOUTĚŽNÍ SBĚROVÉ AKCE

  • sběr papíru
  • sběr baterií
  • projekt Věnuj mobil
  • sběr hliníku
  • sběr pomerančové kůry (od 6. prosince - květen)

Na nejlepší jednotlivce čekají pěkné odměny.