Zobrazit navigaci

Kontakty a informace

Vedoucí ŠJ: Andrea Brašničková

Vedoucí kuchařka: Lenka Hegrová

tel. 601 590 208, 385 102 024

email: jidelna@zsonedbala.cz

Výdej obědů probíhá: 11:30 – 14:15 hodin. Odhlašování obědů je možné osobně, telefonicky nebo emailem (nejméně 1 den předem) v době od 6:30 – 13:00 hodin. Pozdější odhlášky nelze provést.

Cena oběda: 1. stupeň: 37,- Kč, 2. stupeň: 39,- Kč, děti nad 15 let 41,- Kč. Věcná a mzdová a provozní režie 45,- Kč. Stravné se platí bezhotovostně ze všech bankovních účtů formou svolení k inkasu (limit 900,- Kč/1 dítě). Platba je vždy na měsíc dopředu. Inkaso se provádí mezi 18. a 21. dnem daného měsíce. Doporučujeme provádět kontrolu inkasa a v případě jeho neprovedení z jakéhokoliv důvodu kontaktovat vedoucí ŠJ a domluvit postup. Číslo účtu pro bezhotovostní platby 100204211/0800 - u platby je nutno uvést variabilní symbol platby.

Upozornění: Pokud dítě ukončí stravování ve školní jídelně, je nutno zrušit svolení k inkasu z účtu v peněžním ústavu. V případě, že se v jídelně stravují sourozenci, vyúčtování probíhá u každého jednotlivě a je třeba i jednotlivě děti přihlašovat a odhlašovat. U sourozence lze navýšit limit placení, není třeba zřizovat nový souhlas. V případě nemoci dítěte je možné odebrat stravu do přinesených nádob pouze první den nemoci. Vstup do jídelny je umožněn předním vchodem v době 11:15 – 11:45 hod. Rodiče zazvoní a budou vpuštěni. Následné obědy je nutné odhlásit!!! Pokud rodiče obědy neodhlásí, je k obědu připočtena mzdová a provozní režie. Nemocným žákům je vstup do jídelny zakázán!!! 

Přihlášky ke stravování se automaticky převádí do příštího školního roku, v případě změny je nutné tuto změnu  školní jídelně oznámit během srpna. Žák přihlášený ke stravování si musí zakoupit za cenu 150,- Kč nevratný čip, platný po celou dobu školní docházky. V případě ztráty nebo poškození je nutno zakoupit nový. Čipy jsou vydávány a hrazeny ve školní jídelně.

Škola je zaregistrována v programu Obědy pro jihočeské děti.