Prázdninová sluneční družina na Oskarce

Ani na prvních 14 dnů v červenci naše škola neosiřela, neboť zde začátek svých prázdnin trávily děti z několika budějovických škol. A určitě se u nás nenudily. Od samého rána až do půl páté byl pro ně připraven bohatý program. Vyrábělo se, malovalo, zpívalo, sportovalo, soutěžilo, četlo ve školní knihovně. Nejvíce se děti vyřádily na prolézačkách na školní zahradě. Po úvodním seznamování se všichni s nadšením pustili do ŠMOULYMPIJSKÝCH HER. Boje o body mezi Šmoulinkami, Koumáky, Siláky a Šikuly probíhaly s opravdovou vervou. Odměněni sladkostmi a modrým diplomem byli samozřejmě po zásluze úplně všichni. foto

Přejeme všem hezký zbytek prázdnin.

 

Úhrada školní družiny ve školním roce 2014/2015

V hotovosti: na období 9 – 12/2014 (4 x 150 Kč) 600,00 Kč v kanceláři školy v úředních hodinách od 15.9. do 22.9.2014.
Bezhotovostně: na školní rok 2014/15 (10 x 150 Kč) 1.500,00 Kč do 20.8.2014 na účet 2598039389/0800, uvést přidělený variabilní symbol.
V případě, že nebude poplatek v termínu uhrazen, nebude dítě od 1. dne následujícího měsíce do ŠD přijato.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz v kanceláři školy od 11. srpna 2014, úřední hodiny 8,30 – 13,00 h.

 

Vystoupení na prknech barokního divadla.

Dne 20.6 se 14 žáků z 8.B, kteří získali 1. místo ve výtvarné části dějepisné soutěže pořádané magistrátem a památkovým ústavem, vydalo do Českého Krumlova, aby si vyzvedlo svou výhru v podobě volného vstupu na libovolný památkový objekt. V Českém Krumlově je čekala pí Mgr. K.Cichrová z památkového ústavu, která žákům připravila soukromou prohlídku barokního divadla. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí, prohlédli si technické zázemí divadla a pro všechny si jejich spolužačka Bára Kučerová připravila velmi pěkné malé hudební vystoupení přímo na barokní scéně. Všichni ostatní si tak mohli vyzkoušet, jak asi představení působila na diváky sedící v hledišti osvětleném pouze svíčkami. Po prohlídce divadla čekalo na všechny překvapení. Pí Cichrová zavedla žáky do depozitáře, kde si mohli prohlédnout dobové kostýmy, první módní časopis z doby před rokem 1789 , paruky a další zajímavosti. Čas strávený na zámku utekl velice rychle. Cestou na autobus jsme ve městě potkávali renesanční šlechtičny a šlechtice, pážata, křižáky apod. V Krumlově totiž v pátek začínaly slavnosti pětilisté růže.

Sběrové akce

Děkujeme všem, kteří se v tomto školním roce aktivně zapojili do sběrových akcí.
Nejlepší jednotlivci budou v tomto týdnu odměněni. Sběrové akce zahájíme opět
po prázdninách.

 

Strana 1 z 13

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Statistiky

Počet zobrazení článků : 214163