Kytarový kroužek - H. Vítovcová

Kytarový kroužek bude probíhat každé úterý od měsíce října ve 4.A (p.uč. Vítovcová).

Začátečníci od 13.45 hod. , pokročilí od 14,15 hod.

Zájemci se nahlásí do 15.9.2014 p.uč. Vítovcové. Poplatek za pololetí 300Kč. Maximální počet dětí v každém kurzu je 7.

 

KROUŽKY A KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Informace

Informace žákovského parlamentu

- 1. soutěžní sběrová akce starého papíru   10.9.2014
- 1. schůzka Žákovského parlamentu    17.9.2014

 

Prázdninová sluneční družina na Oskarce

Ani na prvních 14 dnů v červenci naše škola neosiřela, neboť zde začátek svých prázdnin trávily děti z několika budějovických škol. A určitě se u nás nenudily. Od samého rána až do půl páté byl pro ně připraven bohatý program. Vyrábělo se, malovalo, zpívalo, sportovalo, soutěžilo, četlo ve školní knihovně. Nejvíce se děti vyřádily na prolézačkách na školní zahradě. Po úvodním seznamování se všichni s nadšením pustili do ŠMOULYMPIJSKÝCH HER. Boje o body mezi Šmoulinkami, Koumáky, Siláky a Šikuly probíhaly s opravdovou vervou. Odměněni sladkostmi a modrým diplomem byli samozřejmě po zásluze úplně všichni. foto

Přejeme všem hezký zbytek prázdnin.

Úhrada školní družiny ve školním roce 2014/2015

V hotovosti: na období 9 – 12/2014 (4 x 150 Kč) 600,00 Kč v kanceláři školy v úředních hodinách od 15.9. do 22.9.2014.
Bezhotovostně: na školní rok 2014/15 (10 x 150 Kč) 1.500,00 Kč do 20.8.2014 na účet 2598039389/0800, uvést přidělený variabilní symbol.
V případě, že nebude poplatek v termínu uhrazen, nebude dítě od 1. dne následujícího měsíce do ŠD přijato.
 

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Statistiky

Počet zobrazení článků : 212276