Prázdninová sluneční družina na Oskarce

Ani na prvních 14 dnů v červenci naše škola neosiřela, neboť zde začátek svých prázdnin trávily děti z několika budějovických škol. A určitě se u nás nenudily. Od samého rána až do půl páté byl pro ně připraven bohatý program. Vyrábělo se, malovalo, zpívalo, sportovalo, soutěžilo, četlo ve školní knihovně. Nejvíce se děti vyřádily na prolézačkách na školní zahradě. Po úvodním seznamování se všichni s nadšením pustili do ŠMOULYMPIJSKÝCH HER. Boje o body mezi Šmoulinkami, Koumáky, Siláky a Šikuly probíhaly s opravdovou vervou. Odměněni sladkostmi a modrým diplomem byli samozřejmě po zásluze úplně všichni. foto

Přejeme všem hezký zbytek prázdnin.

 

Úhrada školní družiny ve školním roce 2014/2015

V hotovosti: na období 9 – 12/2014 (4 x 150 Kč) 600,00 Kč v kanceláři školy v úředních hodinách od 15.9. do 22.9.2014.
Bezhotovostně: na školní rok 2014/15 (10 x 150 Kč) 1.500,00 Kč do 20.8.2014 na účet 2598039389/0800, uvést přidělený variabilní symbol.
V případě, že nebude poplatek v termínu uhrazen, nebude dítě od 1. dne následujícího měsíce do ŠD přijato.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz v kanceláři školy od 11. srpna 2014, úřední hodiny 8,30 – 13,00 h.

 

Seznam přijatých žáků

Seznam žáků zapsaných a přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015.

Seznam prohlížejte zde.

 

 

Objednávání stravy mobilním telefonem

Vážení rodiče a žáci naší školy.

V rámci zkvalitnění služeb nabízíme novou službu objednávání stravy mobilním telefonem. Podrobnosti a ukázku aplikace najdete zde. Aplikaci pro mobilní telefon se systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play.

 QR kód pro přímé stažení:

 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 205723